Wang Zhen

Wang Zhen

Doctorant

Equipe Chimie Moléculaire Organique (CMO)

zhen.wang@etu.univ-amu.fr

Activités principales